LS 1995-2017


År/Sted Resultater Påmeldt Deltakere % frafall Søk  Statistikk Finaler
2017 Førde 2017 4667 4353 6,7 Deltakere Grenser
2016 Målselv 2016 3363 3152 6,3 Søk Deltakere Grenser
2015 Lesja 2015 5351 4982 6,7
2014 Sandnes 2014 4548 4149 8,8
2013 Oppdal 2013 5617 5138 9,1
2012 Voss 2012 5091 4631 9,0
2011 Bodø 2011 4093 3700 9,6
2010 Elverum 2010 6444 5862 9,0
2009 Evje 2009 5363 4914 8,4
2008 Førde 2008 5190 4740 8,7
2007 Steinkjer 2007 5675 5162 9,0
2006 Målselv 2006 3530 3151 10.7
2005 Lesja 2005 5739 5220 9.0
2004 Sandnes 2004 4569 4158 9.0
2003 Oppdal 2003 5738 5270 8.2
2002 Os 2002 4799 4382 8.7
2001 Bodø 2001 3943 3539 10.2
2000 Elverum 2000 5978 5447 8.9
1999 Evje 5033 4601 8.6
1998 Steinkjer 5427 4952 8.8
1997 Førde 5025 4551 9.4
1996 Øvre Målselv
1995 Lesja 6271