LS 1995-2017


År/Sted
Resultater
Søk 
Påmeldt
Deltakere
% frafall
Statistikk
Finaler
2017 Førde
2017
Søk
4667
4353
6,7
Deltakere
Grenser
2016 Målselv
2016
Søk
3363
3152
6,3
Deltakere
Grenser
2015 Lesja
2015
5351
4982
6,7
2014 Sandnes
2014
4548
4149
8,8
2013 Oppdal
2013
5617
5138
9,1
2012 Voss
2012
5091
4631
9,0
2011 Bodø
2011
4093
3700
9,6
2010 Elverum
2010
6444
5862
9,0
2009 Evje
2009
5363
4914
8,4
2008 Førde
2008
5190
4740
8,7
2007 Steinkjer
2007
5675
5162
9,0
2006 Målselv
2006
3530
3151
10.7
2005 Lesja
2005
5739
5220
9.0
2004 Sandnes
2004
4569
4158
9.0
2003 Oppdal
2003
5738
5270
8.2
2002 Os
2002
4799
4382
8.7
2001 Bodø
2001
3943
3539
10.2
2000 Elverum
2000
5978
5447
8.9
1999 Evje
5033
4601
8.6
1998 Steinkjer
5427
4952
8.8
1997 Førde
5025
4551
9.4
1996 Øvre Målselv
1995 Lesja
6271